• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Wizyta u Pana Posła Andrzeja Gawrona

19 marca 2024 r. Prowincjał br. Franciszek Salezy Chmiel oraz p. Elżbieta Okrasa – Prezes Boni Fratres Pharmaceutical wspólnie gościli u Pana Posła Andrzeja Gawrona. Spotkanie było owocną rozmową o dystrybucji Produkty Bonifraterskie na terenie Śląska, który jest regionem działania Pana Posła.

Podczas spotkania, oprócz aspektów biznesowych, Pani Prezes szczegółowo przedstawiła proces produkcji i naszą współpracę z różnymi podmiotami w Polsce. Region Śląski cieszy się naszym szczególnym zainteresowaniem, zarówno ze strony spółki, jak i Zakonu Bonifratrów. Nie zabrakło również czasu na przyjemności – nasza delegacja miała zaszczyt uczestniczyć w przyjęciu w sali restauracyjnej Sejmu oraz odwiedzić kaplicę sejmową, gdzie mogliśmy poczuć ducha historii, zatrzymując się przy relikwiach Św. Jana Pawła II.

Zwieńczeniem naszego spotkania było zaproszenie Pana Andrzeja do Bonifraterskiej Apteki w Warszawie. Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie początkiem owocnej współpracy i nowych możliwości dla Produktów Bonifraterskich oraz dla regionu Śląska.