• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Wizyta u Ks. Kard. Stanisława Dziwisza w Krakowie

Z braterską wizytą do Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza udał się prowincjał Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów br. Franciszek Salezy Chmiel wraz z przeorem krakowskiego konwentu, br. Eugeniuszem Kretem. Spotkanie odbyło się w rezydencji przy ul. Kanonicznej w Krakowie.

Celem głównym spotkania było omówienie spraw konwentu i jego dzieła apostolskiego – Szpitala Św. Jana Grandego oraz zaproszenie Jego Eminencji do udziału w wizycie Delegatów 70 Kapituły Generalnej Zakonu Bonifratrów w Polsce.

Centrum Św. Jana Pawła II planowana jest Msza Św. przy relikwiach naszego Papieża pod przewodnictwem Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza 27 października 2024 roku. Będzie to dla nas wielki zaszczyt uczestniczyć w tak podniosłym wydarzeniu.