• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Wizyta robocza w Zebrzydowicach

W dniach 23-24 października br. Konwent w Zebrzydowicach oraz dzieła apostolskie tj. Dom Pomocy Społecznej oraz Warsztat Terapii Zajęciowej odwiedził Sebastian Nowak, dyrektor generalny Prowincji Polskiej Bonifratrów.
Głównym celem wyjazdu było omówienie aktualnej sytuacji finansowej i organizacyjnej. W trakcie dwudniowych rozmów omówiono potrzeby w zakresie remontów, rozbudowy budynków i wyposażenia w niezbędny sprzęt, które będą służyć podopiecznym przebywającym w tych dziełach.