• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Wielkanoc w Drohobyczu

Wielkanoc w Drohobyczu, miasteczku położonym na zachodniej Ukrainie, stała się symbolem niezłomnej wiary i nadziei wśród jego mieszkańców, nawet w obliczu trwającego konfliktu, który niesie ze sobą cierpienie i zniszczenie. Uroczystości Wielkiej Soboty, zakończone radosną procesją Wielkanocną, przyniosły chwilę ulgi i wspólnotowego ducha wśród mieszkańców miasta i okolic.

Tradycyjne Wielkanocne pozdrowienie „Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Powstał!” wypełniło ulice Drohobycza, będąc wyrazem głębokiej wiary i radości płynącej z Zmartwychwstania Chrystusa. To właśnie w tej atmosferze bracia spotkali się na świątecznym śniadaniu wielkanocnym, które stało się okazją do wspólnego świętowania, dzielenia się smakołykami i śpiewania pieśni. Jednakże, radość ta była naznaczona świadomością trwającej wojny. Nad ranem, w okolicach Stryja, zaledwie 30 km od Drohobycza, doszło do eksplozji rosyjskich rakiet. Mimo to, zakończenie alarmu przed godziną siódmą pozwoliło wiernym bezpiecznie udać się na rezurekcję, gdzie zgromadziło się wyjątkowo dużo ludzi różnych wyznań: grecko-katolickich, prawosławnych i katolików. To zgromadzenie stało się potężnym świadectwem wiary i jedności. Wierni z ogromnym namaszczeniem całowali krzyż i adorowali Najświętszy Sakrament, odnawiając przy tym swoje przyrzeczenia chrzcielne. W tym szczególnym czasie i miejscu, otoczeni syrenami i niepokojem wojennym, odważnie demonstrowali swoją wiarę i przekonanie, że wojna w końcu się zakończy.

Po uroczystym śniadaniu, w duchu wielkanocnego miłosierdzia, rozdano paczki z pomocą, a bracia zakonni zawieźli posiłki do domów chorych i starszych osób. Takie gesty dobroci i współczucia w tych trudnych czasach stanowią nie tylko praktyczną pomoc, ale także dają świadectwo niezachwianej nadziei i wiary w lepszą przyszłość.

Wielkanoc w Drohobyczu ukazała nie tylko duchową siłę wspólnoty w obliczu tragedii, ale również podkreśliła uniwersalne przesłanie Zmartwychwstania – zwycięstwo życia nad śmiercią, światła nad ciemnością, miłości nad nienawiścią. Pomimo zewnętrznych okoliczności, mieszkańcy Drohobycza i okolic pokazali, że ich duch jest niezłomny i że nawet w najcięższych chwilach można znaleźć powody do nadziei i radości.