Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

VI Tydzień Modlitw o Powołania do Szpitalnictwa, 19 – 25 kwietnia 2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami modlitewnymi dedykowanymi na VI Tydzień Modlitw o Powołania do Szpitalnictwa w dniach 19 – 25 kwietnia 2021 r.

VI-Tydzień-Modlitw-o-Powołania-do Szpitalnictwa