• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

VI Bonifraterskie spotkanie z Rehabilitacją

W dniu 17 grudnia 2015 roku odbyły się VI Bonifraterskie Spotkania z Rehabilitacją. Tematy wykładów koncentrowały się tym razem wokół „Współczesnej rehabilitacji w Polsce i na świecie”.

Konferencja objęta została patronatami honorowymi: Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Neurorehabilitacji, Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oddziału w Poznaniu i Lesznie. Patronat medialny nad Konferencją objęła „Rehabilitacja w Praktyce” oraz „Forum Media Polska”.

Wykład wprowadzający: „Współczesna rehabilitacja w Polsce i na świecie” wygłosiła prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa, Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji UM w Łodzi, Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Kontynuacją tego wystąpienia była relacja z „American Congress of Rehabilitation Medicine 2015” przedstawiona przez dr n. med. Katarzynę Hojan, Kierownika Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Piaskach.

Niezwykle ciekawy był wykład prof. dr hab. n. med. Tatiany Mularek-Kubzdeli z I Kliniki Kardiologii UM w Poznaniu na temat: „Praktyczne zastosowanie nowych doustnych antykoagulantów w migotaniu przedsionków – o co lekarze pytają najczęściej”.

Bardzo praktycznym wystąpieniem okazała się prezentacja „Współczesna muzykoterapia w terapii pacjentów neurologicznych” przedstawiona przez dr Annę Bukowską, fizjoterapeutę a zarazem muzykoterapeutę z AWF w Krakowie.
Problem aktualności „Fizykoterapii w kompleksowej rehabilitacji neurologicznej” w wykładzie przybliżyła prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa.

Uzupełnieniem wykładów była prezentacja mgr Adama Kasprzaka z firmy Hasmed dotycząca „ Metody elektryzacji krtani „vocaSTIM” w zaburzeniach mowy i dysfagii”.

Spotkanie zakończyło wystąpienie dr n. med. Agaty Łakomy, Prezesa Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji dotyczące: „Działalności Oddziału Wielkopolskiego PTReh”.

Zainteresowaniem cieszyły się poprzedzające konferencję warsztaty prezentujące technikę masażu dziecięcego oraz problematyki płodowego zespołu alkoholowego prowadzone przez dr n. med. Berenikę Wruk, specjalistę rehabilitacji z Bonifraterskiego Centrum Zdrowia.

Z inicjatywy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji minutą ciszy uczczono pamięć śp.prof. dr hab. n. med. Jana Haftka, założyciela Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, nauczyciela wielu pokoleń lekarzy.

Konferencja w Bonifraterskim Centrum Rehabilitacji cieszyła się ponownie dużym zainteresowaniem ze strony specjalistów uczestniczących w procesie rehabilitacji chorych. Ponownie stworzono w naszym Centrum możliwość wymiany poglądów, rozmów i dyskusji między lekarzami różnych specjalizacji, pielęgniarkami, fizjoterapeutami, psychologami, logopedami i terapeutami zajęciowymi z różnych regionów Polski.

Za udział w VI Bonifraterskich Spotkaniach z Rehabilitacją w imieniu Organizatorów wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję. Jednocześnie w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia pragnę złożyć życzenia przeżywania Narodzenia Bożego w błogosławieństwie oraz zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Bonifraterskich Spotkań z Rehabilitacją

Dr n. med. Berenika Wruk