Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Projekty realizowane ze środków UE

Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie – święto patronalne Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów

W uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie – święto patronalne Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego pw. św. Jana Bożego – brat prowincjał kieruje do nas wszystkich serdeczne życzenia. Zapraszamy także na naszego bonifraterskiego Facebooka www.facebook.com/zakonszpitalny/ do wysłuchania życzeń

Życzenia brata prowincjała