Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Projekty realizowane ze środków UE

Uroczystość Świętego Jana Bożego

Przełożony Generalny, Brat Jesús Etayo Arrondo, sac. z okazji uroczystości Świętego Jana Bożego przesyła, skierowany do całej naszej Rodziny Szpitalnej, list.

Zachęcamy do lektury!

List Brata Generała