• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Uroczystość Świętego Jana Bożego_listy Przełożonych

8 marca przypada uroczystość Świętego Jana Bożego. Z tej okazji Przełożony Generalny br. Jesus Etayo Arrondo, OH sac.  i Przełożony Prowincjalny br. Franciszek Salezy Chmiel, OH wystosowali do całej Rodziny Szpitalnej okolicznościowe listy.

Zachęcamy do lektury!

List Generała

List Prowincjała