• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Uroczystość św. Jana Bożego – życzenia Brata Prowincjała

Miłuj Pana naszego Jezusa Chrystusa ponad wszystko na świecie,
gdyż on miłuje cię o wiele bardziej, niż ty zdołałbyś go pokochać.

św. Jan Boży

granacik czerwonyDrodzy Bracia i Współpracownicy,
Droga Rodzino św. Jana Bożego,

W uroczystość naszego Ojca – św. Jana Bożego, przesyłam wszystkim Braciom, Współpracownikom, Wolontariuszom i całej Rodzinie Szpitalnej najserdeczniejsze życzenia.

8 marca to dla nas wszystkich szczególny dzień, przeżywamy bowiem wspólne święto naszego Patrona i Założyciela, który połączył nas w jedną rodzinę.

Św. Jan Boży jest też dla nas wzorem służby drugiemu człowiekowi. To on nas uczy i pomaga nam w otwarciu naszych serc na wszystkich potrzebujących.

Nasze Konwenty i Dzieła dzięki charyzmatowi, który nam pozostawił, niosą pomoc i wsparcie wszystkim chorym, niepełnosprawnym i wykluczonym, będących na marginesie życia społecznego.

Szpitalnictwo/Gościnność dla nas znaczy: jakość, szacunek, odpowiedzialność, duchowość – niech wszystkie te wartości towarzyszą naszej codziennej służbie.

Wszystkim Braciom i całej Rodzinie Szpitalnej życzę wielu Łask Bożych nie tylko w tym dniu, ale także na każdy dzień mozolnych zadań – Szczęść Boże.

podpisEK1