• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Patronki Zakonu Szpitalnego

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Patronki Zakonu Szpitalnego dziękujmy naszej Patronce za dobro, które staje się naszym udziałem w pracy na rzecz chorych! Zgodnie z prośbą Brata Generała zawartą w skierowanym do nas liście powierzajmy Matce Bożej w sposób szczególny sprawę naszego szpitala w Batibo w Kamerunie i wszystkich cierpiących z uwagi na bardzo trudną sytuację społeczną w Wenezueli.

List Generała