• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Unikatowe Księgi Chorych w szpitalu zakonnym

W dniu 8 grudnia w Konwencie Bonifratrów w Krakowie odbyło się podsumowanie projektu „Spuścizna dawnych lekarzy – konserwacja unikatowych Ksiąg Chorych ze zbiorów Bonifratrów w Krakowie” współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Grono wybitnych specjalistów z zakresu historii, archiwistyki i konserwacji z ks. Prof. Józefem Mareckim i Panią Ewą Pietrzak na czele przedstawiło zarówno sposób realizacji tych wysokospecjalistycznych prac, jak i zakres informacji jakie znajdują się w tych unikatowych „Księgach chorych”.

Są to najstarsze, z XVII i XVIII księgi chorych, które zachowały się w Polsce i pochodzą z naszych szpitali w Zebrzydowicach, Lublinie i Krakowie.

W mediach pisali o naszych „Księgach chorych”:

Dzięki tym unikalnym „Księgom Chorych” można było poznać nie tylko informacje o pacjentach, którzy w XVII i XVIII wieku byli leczeni w szpitalach bonifratrów, o chorobach, z którymi się borykali, lecz także informacje dotyczące zamożności, a także dawnych ubiorów. W szpitalach bonifratrów w dawnych wiekach leczeni byli głównie najubożsi mieszkańcy miast, choć zdarzały się przypadki przyjmowania bardziej zamożnych pacjentów i gości, np. żołnierzy, pielgrzymów oraz duchownych. W spisach leczonych w placówkach osób odnaleźć można jednak głównie biedaków (określanych jako „pauperum”, czy „dziad”), studentów Uniwersytetu i uczniów szkół niższych, służących oraz rozmaitych rzemieślników zrzeszonych w cechach, np. szewców, krawców, rzeźników, pasamoników, mydlarzy, cyrulików, introligatorów, a także muzyków.

Należy mieć nadzieję, że w przyszłym roku uda się zdobyć niezbędne środki finansowe i poddać konserwacji inne niezwykłe zabytki z kolekcji konwentu w Krakowie, m.in. kolejne księgi chorych, księgi ordynacji medycznych oraz stare druki o tematyce medycznej.