• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Tydzień Misyjny Szpitalników

tydzien_szpitalnikow„Kościół misyjny, świadek miłosierdzia” to hasło przewodnie tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego.
Jako Rodzina Szpitalna przyjmujemy zaproszenie do bycia świadkami żywej obecności współczującego i pełnego miłosierdzia Chrystusa. Stwierdzenie to zawiera w sobie filozofię misji postrzeganej jako dar od Boga i jako nieuniknioną odpowiedzialność za ludzkość wobec historii. Istnieje swego rodzaju inspiracja, styl, które stały się dziedzictwem naszych instytutów szpitalnych.

czytaj więcej