• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Tydzień Misyjny Szpitalników 2022

„Będziecie moimi świadkami aż po krańce świata” (Dz 1,8) to hasło tegorocznego Tygodnia Misyjnego Szpitalników, który rozpocznie się od orędzia Papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny, 16 października i potrwa do 23 października 2022 r.

Brat Angel López, dyrektor Biura Misji i Współpracy Międzynarodowej Zakonu Bonifratrów, pisze w przedmowie:

„Wobec rzeczywistości, w jakiej przyszło nam żyć, wierność naszej misji wymaga od nas kreatywności, rozeznawania i odwagi, by usłyszeć głos cierpiących, ubogich, tych którzy stracili pracę lub bliskich, aby w dalszym ciągu odpowiadać na te potrzeby dziełami szpitalnictwa. Ufamy, iż rozważania i modlitwa w oparciu o różne materiały, będą pomocne we wzmocnieniu i uczynieniu owocną naszej misji w ramach posługi szpitalniczej, wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni.

Wraz z pozdrowieniami przesyłamy życzenia, byśmy razem mogli w dalszym ciągu być posłannikami Ewangelii w naszym Kościele „wychodzącym”.

 

Tydzień Misyjny Szpitalników 2022