• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Transport pomocy humanitarnej do Chersonia – kolejna transza

W dniu 7 listopada 2023 r. kolejny transport z pomocą humanitarną wyruszył z Warszawy do Chersonia na Ukrainie. Ojciec Prowincjał, Franciszek Salezy wraz z I Radnym, bratem Pawłem dotarli do Drohobycza by stamtąd w większym konwoju pomocy organizowanej przez Zakon Bonifratrów, Caritas lwowski, parafię Św. Bartłomieja Apostoła oraz Zakon Klaretynów wyjechać do miasta na pierwszej linii frontu. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy z parafii Św. Bartłomieja Apostoła i ks. Mirosława oraz ks. Tadeusza i br. Tadeusza, klaretyna 4 busami udało się dostarczyć lokalnej społeczności niezbędną przed nadchodzącą zimą pomoc. W 5 punktach miasta (2 km od linii frontu) przekazano do schronów i mieszkańcom sprzęt AGD, artykuły spożywcze, gospodarcze, higieny osobistej, ciepłą odzież czy agregaty prądotwórcze.

Pomoc dotarła także do lokalnego szpitala, gdzie przekazaliśmy sprzęt medyczny, sanitarny, aparaturę USG i RTG oraz stację uzdatniania wody. Dyrektor placówki serdecznie podziękowała za ten niezbędny do funkcjonowania sprzęt medyczny.

Dziękujemy wszystkim za pomoc – darczyńcom, Zakonowi Bonifratrów, Grupie Ukraine Emergency, Wolontariuszom i rodzinom w Chersoniu, które udzieliły nam schronienia.

Oby wszystkim Pan Bóg błogosławił, a wojna jak najszybciej się zakończyła!