• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie będzie leczył zawodników Polskiego Związku Narciarskiego.

W dniu 24 listopada 2022 r. Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego i Dorota Puka, dyrektor Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie, podpisali umowę partnerską regulującą współpracę. Porozumienie obejmuje leczenie w szpitalu sportowców PZN wszystkich dyscyplin narciarskich: narciarstwa biegowego, kombinacji norweskiej, narciarstwa alpejskiego, snowboardingu, skoków narciarskich i narciarstwa dowolnego. Wydarzenie to zostało połączone z poświęceniem i otwarciem Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Szpital w Krakowie to ważny ośrodek leczenia schorzeń ortopedycznych i urazów sportowych. Rocznie wykonuje się tu blisko 700 skomplikowanych zabiegów operacyjnych z zakresu ortopedii, a od 2017 roku w szpitalu przy ul. Trynitarskiej wykonano ich prawie 3000.