• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Szkolenie z zakresu ochrony bezbronnych

W dniu 11 marca 2024 r. pod przewodnictwem ks. dr. Piotra Odziemkiewicza i br. Sadoka Snopka z Komitetu ds. Prewencji Ochrony Osób Bezbronnych odbyło się w Zakopanem szkolenie z zakresu ochrony bezbronnych.

W trakcie spotkania, oprócz wykładów, nie zabrakło miejsca na dyskusję i podpisanie deklaracji udziału w szkoleniu. To pierwsza sesja szkoleń, która będzie przeprowadzana równolegle podczas tegorocznych tur rekolekcji zakonnych braci. W tym roku rekolekcje odbywają się w, niedawno oddanym do użytku, Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym Granat w Zakopanem.

Pod koniec lutego br. odbyło się uroczyste poświęcenie Kaplicy, sali konferencyjnej oraz zmodernizowanej części Domu, który od teraz będzie służył nie tylko celom duchowym, ale również dydaktycznym (możliwość organizacji rekolekcji, sympozjów, konferencji, sesji naukowych czy szkoleń). Nowe pomieszczenia kaplicy i sali wykładowej bardzo odpowiadają uczestnikom.