• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Szkolenie kadry działów personalnych Bonifraterskiego Centrum Medycznego

21 marca 2024 r. w Zakopanem w Ośrodku Rekolekcyjno-Wypoczynkowym „GRANAT” rozpoczęło się szkolenie kadry działów personalnych Bonifraterskiego Centrum Medycznego pod hasłem: ,,Zrozumieć istotę przesłania Św. Jana Bożego we współczesnym świecie”.

Szkolenie daje początek cyklowi działań rozwojowych pracowników Bonifraterskiego Centrum Medycznego. Zainaugurował je Ojciec Prowincjał br. Franciszek Salezy Chmiel wykładem podkreślającym wiodącą rolę pracowników personalnych, we wspieraniu realizacji misji Zakonu Szpitalnego. Ojciec Franciszek podkreślił, jak ważna jest interioryzacja podstawowych zasad, wartości i postaw płynących z przesłania św. Jana Bożego dla całej załogi Bonifraterskiego Centrum Medycznego.

Rozmawialiśmy o wzorcach profili zawodowych, kompetencjach pracowników i współpracowników oraz wyzwaniach dla kultury organizacyjnej. Poprzez doskonalenie takich umiejętności jak: poczucie odpowiedzialności, oddanie, samoświadomość, empatia i zrozumienie, każdego dnia możemy wspólnie budować nową historię szpitalnictwa.

Kolejny temat omawiany podczas szkolenia dotyczył problematyki zmian w prawie pracy w roku 2023-24. Szkolenie poprowadził Pan Grzegorz Kawka – adwokat współpracujący z firmą ADN. Szkolenie było realizowane w formie interaktywnego warsztatu w kameralnej atmosferze. Wieczorem dołączył do uczestników spotkania, pan Jacek Graliński Prezes Zarządu BCM. Podczas kolacji odbyła się dyskusja na temat planów inwestycyjnych i strategicznych celów dla Spółki. Klimat, atmosfera Ośrodka i miejsca sprzyjały wymianie myśli, a dyskusja stanowiła wzajemną inspirację dla wypracowania rozwiązań w polityce personalnej w aspekcie wyzwań, jakie nam stawia dzisiejsza rzeczywistość w ochronie zdrowia w Polsce.