• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Spotkanie Wyższych Przełożonych Zakonu

W dniach 24-28 września 2018, w siedzibie Kurii Generalnej, w Rzymie, odbyło się ostatnie, w tym sześcioleciu, Spotkanie Wyższych Przełożonych Zakonu. Było one poświęcone przede wszystkim formacji by pomóc prowincjałom w poznaniu i bardziej świadomym przyjęciu swoich obowiązków lidera i przewodnika. Poniżej publikujemy pełen tekst przemówienia Generała Zakonu na otwarciu tego spotkania.

Przemówienie Generała Zakonu podczas Spotkania Wyższych Przełożonych