• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Spotkanie Wyższych Przełożonych Zakonu Bonifratrów

Tak, jak w poprzednim sześcioleciu, Definitorium Generalne zdecydowało, że Spotkanie Wyższych Przełożonych Zakonu będzie odbywać się co roku. Jest to ważny czas współdzielenia, kolegialności i synodalności, sposobność, aby omówić tematy, które dotyczą Rodziny Szpitalnej św. Jana Bożego.

W pierwszym spotkaniu, w tym nowym, niedawno rozpoczętym sześcioleciu, uczestniczą wszyscy prowincjałowie, delegat generalny, przewodniczący komisji generalnych, postulatury generalnej oraz przełożeni trzech wspólnot rzymskich (Kurii Generalnej, Szpitala na Wyspie Tyberyjskiej i Apteki Watykańskiej).

Hasło spotkania brzmi: „Wychodzić do innych, by z pasją szerzyć szpitalnictwo” i jest to, to samo hasło, jakie Definitorium Generalne wybrało na całe sześciolecie. Jest ono apelem skierowanym w stronę Rodziny św. Jana Bożego, aby przeżywać z pasją, entuzjazmem i wiarą powołanie, które Pan nam ofiarował oraz oddać wszystko to, co mamy, na służbę ewangelicznego szpitalnictwa.

Bardzo ważnym tematem, który zostanie poruszony, jest troska o stworzenie, zgodnie z tym, do czego nawołuje papież Franciszek, a także troska o osoby bezbronne, powierzone opiece dziełom i strukturom Zakonu.

W trakcie tygodnia zostanie również przedstawiony plan działania Zarządu Generalnego, regionów i komisji generalnych. Przewidziana jest obecność prelegentów zewnętrznych, którzy szczegółowo przedstawią różne tematy, a także czas na pracę w grupach i na współdzielenie podczas sesji plenarnych.