Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Spotkanie Wyższych Przełożonych Zakonu Bonifratrów, Rzym

W dniach 3 – 7 października 2022 r. odbywa się, zwołane przez generała, br. Jesusa Etayo, spotkanie Wyższych Przełożonych Zakonu Bonifratrów. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania jest Liderzy nadziei: Powołani przez Kościół synodalny, jesteśmy zachęcani do podejmowania nowych wyzwań na drodze życia szpitalnego. Spotkanie jest okazją, aby omówić tematy dotyczące Rodziny Szpitalnej św. Jana Bożego kluczowe oraz bieżące działania Zarządu Generalnego np. dotyczące Komisji Generalnych czy aktywności popandemicznych Zakonu.

Moderatorką 5-dniowego cyklu  spotkań była Siostra Mercedes Donato, scmr,  która poprzez swe wystąpienie rozpoczęła rozważania nad stylem przywództwa promującym zaangażowanie w charyzmat szpitalny, które było później kontynuowane w pracach grupowych. W pracy grupowej brało udział 30 braci z całego świata. Omówiono zagadnienia synodalności, zarządzania, przywództwa i roli liderów. Interesujące wyniki prac w grupach analizowała siostra. Rola zakonu, przełożonych i wspólnot to płaszczyzna do podjęcia psychologicznej analizy że wskazaniem na najważniejszą kwestię dialogu i sposobu komunikacji w dzisiejszym świecie.