• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Spotkanie przed XXXII Kapitułą Prowincjalną Zakonu Bonifratrów

W dniach 5 i 6 marca br. Ośrodek Caritas Diecezji Płockiej w Popowie – Letnisko gościł braci Bonifratrów obradujących podczas spotkania poprzedzającego XXXII Kapitułę Prowincjalną.

W spotkaniu tym udział wzięli delegaci wybrani wcześniej spośród braci oraz nasi współpracownicy. Uczestnicy pracowali nad Dokumentem Roboczym, z którego na Kapitule bracia będą korzystać przy tworzeniu Deklaracji Kapitulnych oraz nad Dyrektorium Prowincji i wytycznymi administracyjno-ekonomicznymi. Z ramienia Kurii Generalnej w spotkaniu uczestniczył Brat Rudolf KNOPP, który jest Radnym Generalnym i odpowiedzialnym za Prowincje naszego Zakonu w Europie Środkowej. Myślą przewodnią wszystkich omawianych podczas spotkania tematów była „ Przyszłość Szpitalnictwa w Prowincji Polskiej”.

Jest to jednocześnie hasło tegorocznej Kapituły Prowincjalnej, która odbędzie się również w Ośrodku Caritas w Popowie – Letnisko w dniach 9 – 13 kwietnia 2018 roku.