• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

W dniu 9 maja 2022 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie z Panem Ministrem Waldemarem Kraską. Spotkanie poświęcone było Bonifraterskiemu Centrum Medycznemu Sp. z o.o. i dotyczyło certyfikatów akredytacyjnych naszych jednostek oraz projektów Dostępność Plus dla Szpitali oraz Cyberbezpieczeństwo. W spotkaniu, z ramienia Zakonu Bonifratrów udział wzięli: prowincjał – brat Franciszek Salezy Chmiel, dr n. ekon. Wioletta Niemiec, prezes Zarządu BCM Sp. z o.o., dr Mateusz Kuzdak, dyrektor Oddziału w Łodzi BCM Sp. z o.o. oraz Katarzyna Muszak, pełnomocnik ds. jakości Szpitala w Katowicach.