• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Spotkanie scholastyków z prowincji europejskich Zakonu Bonifratrów

WIEDEŃ, 21-27.08. 2022

W konwencie wiedeńskim, przy którym mieści się również siedziba kurii prowincjalnej Prowincji Austriackiej Bonifratrów od niedzielnego wieczoru trwa spotkanie braci scholastyków z prowincji europejskich. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa ponownie na swoim dorocznym formacyjnym tygodniu pracy mogli spotkać się bracia scholastycy wraz ze swoimi formatorami.

Podczas tegorocznego spotkania omawiane są przede wszystkim tematy zgłaszane przez samych uczestników, które mają znaczenie i są ważne w życiu scholastyka, m. in. podczas pracy w grupach i na plenum bracia mówili już o zachowaniu równowagi między pracą, wspólnotą a czasem wolnym, aby nie zaniedbując jednego pamiętać również o drugim. Brat Dawid – scholastyk z prowincji polskiej wraz ze swoim magistrem, br. Łukaszem opowiedzieli uczestnikom o swoich doświadczeniach związanych z wybuchem wojny w Ukrainie, o wyzwaniach z nią związanych, niesionej pomocy przez cały Zakon i Prowincję Polską , zapraszając jednocześnie pozostałych braci do szerszej refleksji nad formą i sposobem niesienia pomocy w czasie wojny.

W czwartek, 25.08.2022 r. grupa uda się  do Valtic/Czechy, do miejsca pierwszej lokalizacji Bonifratrów po północnej stronie Alp. W ten sposób bracia mają także możliwość poznania bogatej historii początków działalności Zakonu Bonifratrów w tym regionie.

W spotkaniu uczestniczą bracia z Prowincji Polskiej, Francuskiej, Bawarskiej i Austriackiej. W sumie jest 8 scholastyków i 4 formatorów.