• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Spotkanie robocze liderów opieki społecznej w Zakopanem

19 i 20 maja odbyło się spotkanie liderów opieki społecznej, mające na celu wypracowanie standardów w zakresie ochrony osób nieletnich i bezradnych, korzystających z bonifraterskich dzieł apostolskich.

W pierwszej części spotkania Ojciec Prowincjał Franciszek Salezy Chmiel omówił wyzwania, przed jakimi stajemy w Kościele i w dziełach bonifraterskich w kontekście otwarcia na dar „Nowego Szpitalnictwa”. Następnie pani Grażyna Łagodzińska – Koordynator ds. Polityki Personalnej BCM wprowadziła uczestników w zagadnienia związane z ochroną osobistą w relacjach zawodowych i w środowisku podopiecznych placówek bonifraterskich.

Pod przewodnictwem reprezentantów Komitetu ds. Prewencji Ochrony Osób Bezbronnych – dr Anny Spannbauer i br. Sadoka utworzony został dokument dla Komisji Ochrony Osób Małoletnich i Bezradnych, sporządzony według założeń nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (tzw. ustawy Kamilka) i innych dokumentów prawnych i zakonnych.