• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Spotkanie Prowincjałów Europy Środkowej we Wiedniu

21 lipca we Wiedniu rozpoczęło się 2-dniowe spotkanie Prowincjałów Europy Środkowej. Pierwszego dnia, przewodnim tematem było omówienie Europejskiej Komisji Prowincjałów, która odbyła się w Rzymie. Wspólny nowicjat, formacja, przygotowania do kapituły generalnej, deklaracje kapituł i połączenie prowincji bawarskiej i austriackiej oraz specyfika pomocy walczącej Ukrainie przed najeźdźcą rosyjskim to główne tematy 2-dniowego spotkania.