Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Spotkanie opłatkowe w kurii prowincjalnej Zakonu Bonifratrów

W dniu dzisiejszym, 21.12.2022 r. w kurii prowincjalnej Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów w Warszawie zespół współpracowników kurii i Fundacji Bonifraterskiej wraz z zaproszonymi gośćmi, w obecności Ojca Prowincjała Franciszka Salezego spotkał się przy wspólnym wigilijnym stole, aby podzielić się opłatkiem i złożyć świąteczne życzenia z okazji Bożego Narodzenia. Po życzeniach Prowincjała, odczytaniu fragmentu Ewangelii i poświęceniu opłatków oraz złożeniu sobie nawzajem życzeń zasiedliśmy do wspólnego siostrzano-braterskiego stołu w refektarzu byłego konwentu, w blasku przystrojonej już świątecznie choinki.