• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Spotkanie Braci Przeorów i Współpracowników Zarządzających Dziełami Apostolskimi

W poniedziałek (21.11.2022) rozpoczęliśmy w Zembrzycach 3-dniowe Spotkanie Braci Przeorów i Współpracowników Zarządzających Dziełami Apostolskimi Zakonu Szpitalnego. Podczas Spotkania Bracia relacjonują zakres działalności apostolskiej poszczególnych konwentów, a także odbywają rozmowy o planach działalności Zakonu na przyszłość. Jest to też okazja aby wspólnie porozmawiać o bieżących problemach i wyzwaniach oraz spotkać się na wspólnej rekreacji. Spotkaniu przewodniczy Prowincjał, br. Franciszek Salezy Chmiel. Jutro do Zembrzyc przyjadą osoby tworzące kadry zarządzające poszczególnych dzieł m.in. Bonifraterskie Centrum Medyczne, Jednostki Pomocy Społecznej, Boni Fratres Pharmaceutical, kierowniczki aptek bonifraterskich oraz przedstawiciele Fundacji Bonifraterskiej.