• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

ŚP. BR. WOJCIECH RAMA OH (1971-2020)

Śp. Brat Wojciech Rama OH

Choć brat Wojciech zmagał się ze swoim zdrowiem, ze smutkiem i zaskoczeniem przyjęliśmy wiadomość o jego śmierci 20 listopada br. w wieku 49 lat w szpitalu w Polanicy Zdroju.

Brat Wojciech znany był ze swego pogodnego usposobienia i poczucia humoru. Bez niego będzie nam o wiele smutniej.

Urodził się 12 maja 1971 r. w Ząbkowicach Śląskich. Ochrzczony został 6 czerwca 1971 r. w kościele filialnym pw. M.B. Częstochowskiej w Lutomierzu, w parafii pw. św. Michała Archanioła w Rudnicy. Naukę w szkole podstawowej rozpoczął w Stolcu. 11 maja 1980 r. przystąpił do I Komunii Świętej, a 12 kwietnia 1986 r. otrzymał sakrament bierzmowania. Po skończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w liceum ekonomicznym w Ząbkowicach Śląskich. W 1990 r. zdał egzamin dojrzałości. Wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów. Po okresie formacji w postulacie i nowicjacie do 1995 roku studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Pallotynów w Ołtarzewie. W 1998 zwrócił się z prośbą o przyjęcie do Zakonu Bonifratrów we Wrocławiu, gdzie następnie rozpoczął zakonną formację. Pierwsze śluby zakonne złożył 29 czerwca 2005 roku. W tym też roku obronił pracę magisterską na Papieskim Wydziale Teologicznym dla świeckich we Wrocławiu. Śluby uroczyste złożył we Wrocławiu w 2010 r. Posługiwał w konwentach w Prudniku, Wrocławiu, Legnicy, Zakopanem i Ząbkowicach Śląskich.

Msza św. żałobna odbędzie się w środę 25 listopada br. o godz. 13.00 w rodzinnej parafii Zmarłego w kościele pw. św. Barbary w Stoszowicach, po niej odprowadzenie na parafialny cmentarz.

– Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie –

Pożegnanie br. Wojciecha