• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Rekolekcje zakonne, III tura

Zakończyła się III, ostatnia tura naszych rekolekcji zakonnych, w której wzięło udział 15 braci. Rekolekcje prowadził ks. Jacek  Krzemień  –  duszpasterz wspólnoty Chleba Życia – poruszając takie tematy jak: „Bóg jest Miłością”, „Święty Kościół grzesznych ludzi”, „Ubodzy – skarb  Kościoła”, „Modlitwa myśli i modlitwa czynu”. Ksiądz rekolekcjonista przybliżył także działalność wspólnoty, do której przynależy. Jednym z głównych działań jest troska o dzieci z ubogich rodzin, którym fundowane są stypendia. Potrzebę ufundowania stypendium można zgłaszać do ks. Jacka e-mailowo:  fundusz@chlebzycia.org.pl