• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Rekolekcje braci w Zakopanem, II tura

Pod duchowym przewodnictwem o. Artura Rychty OCD z Berdyczowa na Ukrainie w niedzielę, 9 października 2022 r. rozpoczęły się w Zakopanem 5-dniowe rekolekcje braci. Z różnych konwentów Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów 16 braci zamieszkało w naszym domu w celu odbycia tych ćwiczeń duchowych. Korzystając z kierownictwa duchowego i gościnności Sióstr MB Miłosierdzia bracia rozważają aspekty formacji zakonnej wg duchowości św. Jana od Krzyża.