• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Przeniesienie relikwii św. Ojca Jana Bożego

Abschluss-SessenioW dniu 28 listopada Rodzina Zakonna św. Jana Bożego obchodzi wspomnienie przeniesienia relikwii swojego świętego Założyciela. Zdjęcie przedstawia relikwiarz przechowywany w Kurii Generalnej. Oto niektóre informacje historyczne:

Po śmierci świętego Jana Bożego w dniu 8 marca 1550 roku w Grenadzie, jego ciało zostało złożone w kościele Matki Bożej Zwycięskiej, należącym do Zakonu Eremitów św. Franciszka z Paoli. Dnia 28 listopada 1664 roku, po przezwyciężeniu wielu trudności, relikwie Świętego Założyciela zostały uroczyście przeniesione i umieszczone w głównym ołtarzu kościoła przy szpitalu, prowadzonym przez jego duchowych synów.

Przełożony Generalny Alfonso Pardo Ortega de Jesus zainicjował budowę okazałej świątyni pod wezwaniem świętego Jana Bożego, w której spoczęły jego relikwie, w nastawie głównego ołtarza. Benedykt XV dnia 20 grudnia 1916 roku nadał temu kościołowi tytuł „Bazyliki”.