• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Przedświąteczne spotkanie Pracowników Bonifraterskiego Centrum Medycznego w Warszawie

Dnia 19.12.2023 r. odbyło się przedświąteczne spotkanie Pracowników Bonifraterskiego Centrum Medycznego w Warszawie.
Pan Jacek Graliński – Prezes Zarządu, wraz z Bratem Pawłem – Przeorem Konwentu Zakonu Bonifratrów, złożyli życzenia dla całej wspólnoty. Wraz z pracownikami Kurii Prowincjalnej, Apteki Ojców Bonifratrów, Braćmi oraz lekarzami z naszej przychodni, stworzyliśmy wyjątkowe chwile pełne radości i wspólnego braterstwa.
Wyjątkowym momentem było podziękowanie, które w imieniu Dyrektora Oddziału, Pani Agnieszki Furdal, przekazali Pan Sebastian Nowak – dyrektor Generalny i Pani Anna Kościesza.  Dziękujemy wszystkim za ogromny wkład w pomoc potrzebującym oraz za poświęcony czas i trud.
Nie mogło oczywiście zabraknąć wyróżnień!  Tym razem najlepszym Opiekunem został Brat Tymoteusz, a najlepszą Pielęgniarką okazała się być Pani Sylwia Gołacka. Gratulacje!
Opiekę duchową w tym dniu sprawował ks. Tomasz, który pobłogosławił opłatek i pyszne potrawy wigilijne. Po modlitwie wszyscy razem podzieliliśmy się opłatkiem, składając sobie życzenia i dziękując za wspólnie przepracowany rok.  Czas ten upłynął nam w niezwykle serdecznej atmosferze, pełnej wzajemnego szacunku i życzliwości.
Dziękujemy Wam za każdy uśmiech, zaangażowanie i wspólnie spędzony czas!  Niech te Święta niosą Wam wiele radości, spokoju i bliskości z najbliższymi.  Z nadzieją patrzymy w przyszłość, gotowi na nowe wyzwania i działania na rzecz naszej wspólnej misji.