• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Profesja wieczysta brata Tymoteusza Hołozubiec

Niedziela, 4 czerwiec 2017 – uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Piękny, słoneczny dzień oświetla wypełniony po brzegi neogotycki kościół parafialny pw. św. Anny w Różanie. Świątynia staje się świadkiem niecodziennej ceremonii. Podczas uroczystej Mszy świętej w obecności zaproszonych gości i miłosiernych braci z Polskiej Prowincji Zakonu Bonifratrów – brat Tymoteusz Hołozubiec ma oddać się umiłowanemu Bogu na zawsze poprzez złożenie uroczystych ślubów zakonnych.

Punktualnie o godz. 12:00 rozpoczęto uroczyste sprawowanie Eucharystii, której przewodniczył, przybyły z Ukrainy, przeor br. Wawrzyniec Iwańczuk OH, sac. W koncelebrze uczestniczyli proboszcz tutejszej parafii ks. kanonik Antoni Bardłowski, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi ks. dr Jarosław Pater, jezuita o. Mieczysław Sołowiej SJ. oraz br.  Albert Ch. Dorociak OH, sac.

Na początku Mszy św. proboszcz Parafii przywitał przybyłych wiernych i nawiązując do uroczystości Zesłania Ducha Świętego powiedział, że Duch Święty umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. Otwórzmy się tylko na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

Natomiast w homilii wygłoszonej przez o. Mieczysława Sołowieja padły słowa, aby przykład życia założyciela Zakonu św. Jana Bożego pobudzał i inspirował tak, jak dotąd brata Tymoteusza do otwarcia na Boże wezwania i do ofiarnej służby Chrystusowi w Jego Kościele, a szczególnie w bonifraterskiej wspólnocie.

Po odśpiewaniu Litanii do Wszystkich Świętych odbył się uroczysty moment złożenia na ręce ojca Prowincjała Eugeniusza Kreta przez brata Tymoteusza przyrzeczenia życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie regule zakonnej.

Poprzez ten ważny akt zawierzenia się dobremu Ojcu br. Tymoteusz wyraził wolę trwania w zakonnym sposobie życia do końca swoich dni. Wydarzenie to stało się powodem ogromnej radości całej bonifraterskiej rodziny, którą Bóg raczył ubogacić i przyozdobić tak cennym darem, jakim jest brat neoprofes. Módlmy się za niego, aby z Bożą pomocą realizował myśl św. Jana Bożego, zawartą na ślubnych obrazkach – „Bóg kocha wszystkich” w swojej posłudze i wytrwał na tej drodze dającej życie wieczne oraz prośmy Pana, aby dopełnił tego dobrego dzieła, które zapoczątkował w nim we Chrzcie świętym, a pogłębił przez profesję rad ewangelicznych.

W podzięce rodzice br. Tymoteusza z braćmi Zakonu Bonifratrów ufundowali do świątyni parafialnej ołtarzowy krzyż i komplet świeczników, za co ks. Proboszcz złożył „Serdeczne Bóg zapłać” za tak piękny dar ołtarza.

Brat Mateusz Biczyk