• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Proces Przygotowawczy do Kapituły Generalnej 2024

W piątek, 20 października 2023 roku na platformie TEAMS miało miejsce spotkanie Brata Joaquima Erra Mas – I Radnego Generalnego Zakonu Bonifratrów z O. Prowincjałem i Radnymi oraz współpracownikami Prowincji Polskiej, którzy będą uczestniczyć w Konferencji Regionalnej Europy w ramach przygotowań do Kapituły Generalnej. To znaczące spotkanie, podczas którego omówiono znaczenie zbliżającej się Kapituły Generalnej w 2024 roku w Polsce, w Częstochowie.
Hasłem przewodnim tej Kapituły będzie „Szpitalnictwo w zmieniającym się świecie”.
To wydarzenie będzie przełomowe, wprowadzając nowoczesne i innowacyjne rozwiązania oparte na teorii Otto Scharmera. Brat Joaquim podkreślił znaczenie rozeznania, modlitwy i wsłuchiwania się w głos Boga w nowej metodologii, której Bracia i Współpracownicy będą się uczyć na Konferencji Regionu Europy w listopadzie tego roku w Marsylii.
Z niecierpliwością oczekujemy na te nowe kroki i wyzwania.