• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Pożegnanie z Marcinem Zalewskim

W czwartek, 6 czerwca 2024 r. podczas kameralnego spotkania w Kurii Prowincjalnej odbyło się oficjalne pożegnanie z Marcinem Zalewskim, który do połowy kwietnia pełnił funkcję koordynatora ds. zarządzania informacją i budowy marki Bonifraterskiego Centrum Medycznego, a przez ostatni rok służył też nieocenionym wsparciem Kurii i Zakonowi Bonifratrów. Podjęte wcześniej inne zobowiązania zawodowe oraz obowiązki rodzinne uniemożliwiły Marcinowi kontynuowanie tej współpracy w dotychczasowym wymiarze, ale pozostaje on – jak sam powiedział – blisko Rodziny Bonifraterskiej, która znalazła trwałe miejsce w jego sercu nie tylko w wymiarze zawodowym.

Za zaangażowanie i blisko roczną dobrą pracę na rzecz dział bonifraterskich Marcinowi podziękowali Prowincjał, Brat Franciszek Salezy Chmiel, oraz Prezes Bonifraterskiego Centrum Medycznego, Jacek Graliński.

Nie zabrakło pamiątkowych upominków i symbolicznego tortu.