• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Pożegnanie Dyrektora Szpitala w Krakowie Pana Adama Sąsiadka i powołanie Pana Dyrektora Piotra Grazdę

Nowym dyrektorem Szpitala Św. Jana Grandego w Krakowie został dr Piotr Grazda. Na okolicznościowym spotkaniu Rady Szpitala prowincjał br. Franciszek Salezy Chmiel podziękował Adamowi Sąsiadkowi i powołał nowego dyrektora. W przeddzień powołania nowego dyrektora odbyło się kilka spotkań zarządu Bonifraterskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z dyrekcją Szpitala w Krakowie. W spotkaniu uczestniczył również przeor krakowskiego konwentu, Br. Eugeniusz Kret oraz zaproszeni goście. 23 lutego br. na spotkaniu Rady Szpitala dokonano aktu powołania i odwołania dyrektora.

Serdecznie dziękujemy Panu Adamowi za pełnienie tej funkcji i zapraszamy do udziału w uroczystościach związanych z życiem Szpitala i Zakonu Bonifratrów w Krakowie.

Nowemu dyrektorowi Panu dr. Piotrowi Grazdzie gratulujemy zaszczytu kierowania pierwszym szpitalem odzyskanym w czasie III RP. Zapewniamy o naszej modlitwie i liczymy na bardzo dobrą współpracę.