• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Posiedzenie Zarządu Prowincji w Krakowie

3 kwietnia 2024 r. w konwencie krakowskim Zarząd Prowincji spotkał się na swoim kolejnym, w tej kadencji 2022-2026, 21. posiedzeniu. Głównym punktem porządku obrad było przeprowadzenie procedury liczenia głosów II tury głosowania, które wyłoniło trzech delegatów z naszej Prowincji na zbliżającą się 70. Kapitułę Generalną. Odbędzie się ona w połowie października w Częstochowie w cieniu Jasnogórskiego Sanktuarium i potrwa do 7 listopada 2024 r. Po przeprowadzonym wyborze i wyłonieniu trzech braci z największą liczbą głosów O. Prowincjał zwrócił się formalnym pismem do Przełożonego Generalnego Zakonu z prośbą o zatwierdzenie wyboru przedstawionych w dokumencie delegatów z naszej Prowincji. Na posiedzeniu wybrano również przedstawiciela współpracowników, który weźmie udział w części Kapituły Generalnej. Oficjalne ogłoszenie nastąpi po dokonaniu przewidzianych w tym zakresie procedur.

Prowincjał wraz z radnymi podjął również temat konwentu w Drohobyczu, gdzie omówiono obecną sytuację tamtejszej placówki i plany dalszego rozwoju w Drohobyczu. Zarząd Prowincji opowiada się za kontynuacją działalności apostolskiej na Ukrainie i widzi taką konieczność.

W dalszej części omówiono przygotowania i plan konferencji prowincjalnej, która odbędzie się od 14 do 17 kwietnia br. w Zakopanem.

W trakcie posiedzenia Zarząd omówił i rozpatrzył również wnioski, które wpłynęły od braci.

Wybór miejsca 21. posiedzenia Zarządu Prowincji był związany z przylotem tego dnia do Krakowa gości z Kurii Generalnej, którzy wraz z O. Prowincjałem realizują do 6 kwietnia br. kolejny etap już bezpośrednich przygotowań do Kapituły Generalnej.