• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Posiedzenie Zarządu Prowincji

23 czerwca 2023 r. w konwencie łódzkim odbyło się 14. w tej kadencji posiedzenie Zarządu Prowincji. Podczas obrad Zarząd podjął liczne decyzje w odpowiedzi na przedłożone wnioski indywidualne braci, jak i przeorów z niektórych konwentów. Zarząd zapoznał się szerzej z sytuacją klasztornych budynków we Wrocławiu, którą przedstawił przeor wrocławski, br. Łukasz oraz ekonom tamtejszej wspólnoty, br. Dawid. Na zakończenie posiedzenia Ojciec Prowincjał Franciszek Salezy podzielił się również swoimi obserwacjami
i przemyśleniami dotyczącymi wizytacji kanonicznej w Prowincji, które zostaną ujęte w końcowym sprawozdaniu z wizytacji. Dziękujemy za gościnę Przeorowi, br. Andrzejowi i wspólnocie w Łodzi.