• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.

W dniu 14 lutego 2023 r. we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Omówiono bieżącą sytuację finansową spółki oraz zaprezentowano plan rzeczowo-finansowy na rok 2023, który ostatecznie został przez Radę zatwierdzony.

Na spotkanie zaproszeni zostali dyrektorzy na co dzień „stacjonujący” we Wrocławiu – Wojciech Lipnicki, Daniela Zielińska, Barbara Bucka-Surowiec, Magdalena Naleśniak–Kubicka, Łukasz Ogonowski, Aneta Ptasińska, Bożena Majewska. Mieli oni okazję podzielić się swoimi doświadczeniami oraz omówić ważne zagadnienia związane z nadzorowanym przez nich obszarem działalności spółki. Bezpośrednia rozmowa zaowocowała wieloma ciekawymi wnioskami. Poruszono tematy najistotniejszych wyzwań stojących obecnie przed BCM, w zakresie których niezbędne było ustalenie kierunków dalszych działań, co po wskazaniu możliwości i ich omówieniu nastąpiło – głównie w obszarze Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej.

Dyskutowano również na temat konieczności wypracowania właściwej formy współpracy z Animatorami ds. zarządzania charyzmatycznego w kontekście zmian wprowadzonych w Akcie Założycielskim.

Kolejne ważne zagadnienia dotyczyły działalności PR i marketingu. Podsumowano dotychczasowe działania w tym obszarze, przedstawiono projekt logotypu Spółki, projekt nowej strony internetowej oraz przygotowaną strategię komunikacji. Ustalono kierunek i zakres współpracy w tym obszarze z Fundacją Bonifraterską.