• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Posiedzenie kadry zarządzającej Bonifraterskiego Centrum Medycznego w Katowicach

8 lutego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach odbyło się kolejne posiedzenie kadry zarządzającej Bonifraterskiego Centrum Medycznego.

Na wstępie p. Prezes Jacek Graliński oraz p. Dyrektor Szpitala Aleksandra Drobiec i Przeor Konwentu w Katowicach – br. Sadok Snopek powitali zebranych. Następnie głos zabrał Ojciec Prowincjał br. Franciszek Salezy Chmiel. Przypomniał zebranym życiowe momenty św. Jana Bożego, nawiązując do aktualności ich przesłania dla naszej codzienności.

Podczas pierwszej części spotkania omówione zostały zmiany organizacyjne w Spółce i role Koordynatorów poszczególnych obszarów. Pan Prezes przedstawił cele zarządcze na 2024 wskazując na obszary, które w sposób szczególny będą podlegały ocenie i weryfikacji. W związku ze zmianami organizacyjnymi w strukturze spółki dotychczasowi dyrektorzy liniowi zakończyli swoją misję wobec czego otrzymali nowe obszary działania. Ojciec Prowincjał wraz z Zarządem BCM wyrazili im wdzięczność za ich wyjątkowe zaangażowanie w rozwój BCM. W drugiej części wydarzenia p. Stefan Świątkowski – Członek Zarządu BCM przedstawił model analizy kosztów medycznych w Spółce, a następnie odbyła się dyskusja na ten temat.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i ciężką pracę na rzecz rozwoju Bonifraterskiego Centrum Medycznego! Kolejne spotkanie już niebawem w Łodzi.