• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Posiedzenie Definitorium Prowincji

We wspomnienie św. męczenników Kosmy i Damiana, w kurii prowincjalnej odbyło się posiedzenie Definitorium Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów. Podczas przerwy w obradach, w trakcie uroczystego obiadu ojciec prowincjał, radni, współbracia z konwentu warszawskiego oraz współpracownicy Zakonu złożyli życzenia imieninowe ojcu Damianowi Wasylewiczowi, OH, sac., który posługuje w kościele pw. św. Jana Bożego i św. Andrzeja Apostoła przy ul. Bonifraterskiej w Warszawie.