• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Pogrzeb śp. Andrzeja Kozika z Domu Pomocy Społecznej w Cieszynie

15 września 2022 r. w parafii p.w. Św. Klemensa w Ustroniu odbył się pogrzeb podopiecznego Domu Pomocy Społecznej w Cieszynie.

Po nieszczęśliwym zdarzeniu w pomieszczeniach bonifraterskiego DPS, podczas pożaru zmarł śp. Andrzej Kozik z Ustronia. Miał 47 lat, a przez 10 lat przebywał w naszym domu. Brał czynny udział w życiu duchowym i terapii zajęciowej.

Jako lubiany pacjent, kolega i krewny rodziny zagości już na zawsze w naszej pamięci. W uroczystości pogrzebowej w kościele parafialnym w Ustroniu udział wzięli Jego Rodzice, Brat z rodziną i najbliżsi. Zakon reprezentował prowincjał, brat Franciszek Salezy Chmiel, OH, przeor, brat Marek Zimny, OH oraz dyrektor DPS, Pani Jolanta Kłusek z podopiecznymi.

Żegnamy Andrzeja i serdecznie modlimy się o Jego rychłe zbawienie.

R.I.P.