• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Pogrzeb o. Ludwika Sokoła OH

Dziś tj. 24.05.2023 wspólnie żegnaliśmy o. Ludwika Sokoła, kapłana z Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożego. Jego pogrzeb był pełen smutku, ale również wdzięczności za jego niezwykłą służbę chorym i potrzebującym.
Był pokornym i oddanym duszpasterzem, który pozostawił trwałe ślady w sercach wielu ludzi.

Msza św. pogrzebowa odbyła się w kaplicy konwentu bonifratrów w Konarach, która wypełniła się smutkiem i zadumą.
W homilii, którą wygłosił o. Albert Dorociak OH przywołano nie tylko działalność kapłana jako duszpasterza, ale także jako członka zakonu, który oddał swoje życie służbie ubogim, chorym i cierpiącym.
Wspomnienia o. Ludwika były pełne ciepła i wdzięczności za jego niezwykłą oddaną służbę. Podkreślano jego pokorę, miłość bliźniego i gotowość do pomocy. Był on nie tylko duchowym przewodnikiem, ale również wsparciem dla wielu osób, które znalazły się w potrzebie. Jego ciche, ale pełne miłości działanie zostawiło trwały ślad w sercach wielu ludzi.
Po zakończeniu mszy św. trumnę z ciałem o. Ludwika Sokoła wniesiono na cmentarz, gdzie odbyła się ostatnia modlitwa nad grobem. Bracia zakonni w asyście wiernych śpiewali hymny, oddając hołd zmarłemu kapłanowi i wyrażając wdzięczność za jego życie i posługę. To był moment, który niósł w sobie smutek, ale również nadzieję na spotkanie w wieczności.

Pamięć o o. Ludwiku będzie żywa w sercach tych, których dotknął swoją miłością i życzliwością. Jego przykład zachęca nas wszystkich do oddania się całkowicie służbie Bogu i drugiemu człowiekowi.