• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Pogrzeb br. Juliana Ptasińskiego

1 września pożegnaliśmy w Konarach naszego Brata.

Brat Julian – Tadeusz Ptasiński urodził się 29 września 1929 roku we Włocławku.

Do Zakonu Bonifratrów wstąpił 2 czerwca 1952 roku. Po rocznym nowicjacie w 1954 roku złożył pierwsze śluby. Śluby wieczyste złożył w Krakowie 3 maja 1957 roku. W latach 1968 – 1974 pełnił urząd przeora w konwencie zebrzydowickim. Choć jego życie obfitowało w brzemienne wydarzenia, a zdrowie nie zawsze mu dopisywało, przeżył  87 lat. Zmarł w Konwencie Konary-Zielona 29 sierpnia 2016 roku.