• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Pogrzeb Biskupa Adama Lepy – Honorowego Członka Zakonu Bonifratrów

W sobotę, 7 maja 2022 r. zarząd prowincji wraz z kilkoma współbraćmi, przede wszystkim z konwentu w Łodzi, wziął udział w liturgii pogrzebowej biskupa Adama Lepy – Honorowego Członka Zakonu Bonifratrów. Bracia, swoją modlitwą i obecnością w uroczystościach, wyrazili wdzięczność za wieloletnią przyjaźń Zmarłego z naszą Prowincją a szczególnie z łódzkim konwentem. Ta wyjątkowa łączność i więź z Zakonem została przypieczętowana w dniu 24 października 2000 r. kiedy to biskup Adam, na wniosek ówczesnego zarządu prowincji, decyzją przełożonego generalnego Zakonu otrzymał tytuł Honorowego Bonifratra. Mszy Świętej pogrzebowej w łódzkiej bazylice archikatedralnej przewodniczył jałmużnik papieski, kardynał Konrad Krajewski, a homilię wygłosił abp senior Władysław Ziółek.