• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Po 20 latach Siostry Karolanki opuściły Warszawę

Decyzją przełożonych Zgromadzenia Karolanek, dwie siostry Alice i Irene, udały się do Łodzi i Częstochowy. Serdecznie im dziękujemy w imieniu braci, pracowników i podopiecznych. Życzymy Bożej opieki i wsparcia św. Karola.