• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Pierwsze śluby zakonne

19 marca to w naszej Prowincji szczególny dzień. Właśnie w tym dniu nasi najmłodsi braci składają lub ponawiają swoje śluby zakonne. W tym roku przeżywaliśmy radość pierwszych ślubów, które składał br. Serafin Kryszewski. Po pomyślnym ukończeniu nowicjatu, postanowił on poświęcić się Bogu wiążąc się z Zakonem Szpitalnym poprzez profesję czasową na okres jednego roku. Pierwsze śluby zakonne to szczególny dzień dla całej wspólnoty Zakonu jak i dla każdego nowicjusza, który od tego dnia rozpoczyna swoją drogę konsekracji. Br. Serafin po raz pierwszy publicznie wyraził swoją wolę podążenia drogą św. Jana Bożego, składając śluby czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i szpitalnictwa. Ten ostatni ślub wynika bezpośrednio z charyzmatu bonifratrów, którym jest służba ubogim, chorym i wszystkim wykluczonym. Przyjmując Regułę św. Augustyna i Konstytucje Zakonu Szpitalnego zobowiązał się wiernie je wypełniać a przez to doskonalić swoją miłość i wzrastać w wierze.

Nasz konwent w Cieszynie stał się również świadkiem ponowienia profesji przez br. Szymona Klupę.
Ponowienie ślubów jest znakiem wytrwałości, gotowości, a przede wszystkim dojrzewania brata do pełnego oddania się na służbę Bogu.

Śluby Braci przyjął Prowincjał – br. Eugeniusz Kret.

W uroczystościach uczestniczyło też liczne grono kapłanów:

  • ks. Krzysztof Sagarz proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Żukowie,
  • ks.Michał Moskwa wikariusz parafii rodzinnej św.Stanisława biskupa i męczennika,
  • o. Abraham i o. Florentyn – franciszkanie z Cieszyna,
  • ks. Tomasz z Konwentu w Kalwarii Zebrzydowskiej,
  • ks. Paweł Chyra z Warszawy.