• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Pierwsze posiedzenie Zarządu Prowincji w 2020

15 stycznia br. w konwencie braci bonifratrów w Ząbkowicach Śląskich spotkał się Zarząd Prowincji na swoim pierwszym posiedzeniu w nowym roku. Posiedzenie, podczas którego omówiono wspólnie m. in. przygotowania do czekającej nas wizytacji generalnej (na tym etapie, przede wszystkim, pod kątem logistycznym) było również okazją do bliższego zapoznania się z niedawno otwartą w tym miejscu działalnością rehabilitacyjną. Zarząd poznał również dalsze plany konwentu, które przedstawił przeor br. Szymon. Radni wraz z prowincjałem, br. Łukaszem mieli również okazję bezpośrednio zobaczyć trwające prace remontowo-budowlane w budynku poszpitalnym pod powstającą działalność w ramach projektu DDOM – Dziennego Domu Opieki Medycznej współfinansowanego z Europejskich Środków Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu: 3 402 217,50 PLN; Kwota dofinansowania UE: 3 198 377,50 PLN. Okres realizacji 3 lata. Więcej informacji na temat tego projektu znajduje się w linku poniżej https://bonifratrzy.pl/wp-content/uploads/2019/05/DDOM-Z%C4%85bkowice-%C5%9Al%C4%85skie.pdf