• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Pierwsza rocznica powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Prudniku

W miniony czwartek Warsztat Terapii Zajęciowej Bonifratrów w Prudniku obchodził swoją pierwszą rocznicę istnienia. W tak ważnym dniu, na uroczystości związane z obchodami rocznicy przybyli wyjątkowi goście: brat Eugeniusz Kret, dyrektor PCPR w Prudniku Jolanta Barska, Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak, Starosta Prudnika Radosław Roszkowski, przewodnicząca Rady Miejskiej Prudnika Alicja Isalska, pani doktor Janina Okrągły.
Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą, której przewodniczył ks. Łukasz. Dalsze świętowanie odbyło się w sali audio-muzycznej, gdzie spotkanie rozpoczął swoją przemową obecny przeor-brat Szymon i zaproszeni goście. Nakreślili istotną rolę społeczną, jaką odgrywa Warsztat Terapii Zajęciowej w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przegląd szerokiej działalności pokazany został w multimedialnej prezentacji. Uczestnicy WTZ zaprezentowali się w programie artystycznym. Koniec uroczystości zwieńczył występ Dawida Brzozowskiego, który porwał wszystkich do zabawy.
Dziękujemy gościom za przybycie, księżom Łukaszowi Sowa i Łukaszowi Labusga za sprawowanie Mszy Świętej, scholi oraz organiście Panu Łukaszowi za oprawę muzyczną. Dziękujemy również uczestnikom, rodzicom oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowaniu tej uroczystości.